powrót do strony głównej

   
ANONSE HANDLOWE
 

 

-

krótka historya reklamy

-

o stosunkach handlowych w dawnym Poznaniu

-

kolekcya anonsów handlowych
 

 

Kolekcya Anonsów Handlowych w prasie Stołecznego Miasta Poznania między rokiem 1870-tym a 1938-mym ogłoszonych przez Macieja Szewczyka dla użytku publiczności zebraney

Nie ulega wątpliwości, iż reklama towarzyszyła człowiekowi aż już od czasów starożytnych. Anonse reklamowe przybierały wówczas najczęściej formę ogłoszeń i afiszy, malowanych na papirusach lub rytych na kamiennych i glinianych tablicach, czy wreszcie zamieszczanych na ścianach budynków. Nośnikiem treści reklamowych były także szyldy karczm, zajazdów i innych podobnych placówek usługowych. Z uwagi na powszechny analfabetyzm, komunikaty reklamowe miały zazwyczaj formę obrazków. Reklamowano nie tylko żywność, wina, ale także towary luksusowe, takie jak pachnidła, bursztyn, medykamenty; wreszcie także usługi (wynajem lokali, przedstawienia teatralne, itp.).
 
W okresie średniowiecza, obfitującym w wojny i zarazy i niesprzyjającym intensywnemu rozwojowi gospodarczemu, dominowały raczej proste środki reklamowe, a więc reklama targowa, ogłaszanie usług i towarów krzykiem. Do tych ostatnich czynności kupcy zatrudniali zwykle chłopców, którzy wykrzykiwali ceny oraz zachwalali przymioty oferowanych towarów.
 
Dopiero wynalezienie przez Guttenberga druku w XV wieku zrewolucjonizowało reklamę. Odtąd mogła być ona powielana w większej liczbie egzemplarzy i docierać bezpośrednio do indywidualnych odbiorców poza placem targowym i ulicą.
 
Już do pierwszych, bardzo prymitywnych gazet (tzw. prymitywów prasowych) zaczęto dołączać druki ulotne zawierające informacje handlowe. Drukowano ponadto tzw. listy kupieckie. Oznaczało to więc niechybnie pojawienie się pierwszej reklamy prasowej, która na przestrzeni wieków sukcesywnie zyskiwała na znaczeniu i praktycznie aż do wynalezienia radia i telewizji pełniła rolę głównego nośnika reklamowego.
 
Naprawdę istotnego znaczenia nabrała reklama prasowa w drugiej połowie XIX wieku wraz z  pojawieniem się prasy masowej. Postępujące w Europie dynamiczne procesy urbanizacyjne, migracja do miast, a nadto upowszechnianie się wykształcenia podstawowego, w tym przede wszystkim umiejętności czytania spowodowało, że w znaczący sposób wzrosła liczba potencjalnych odbiorców drukowanych anonsów reklamowych.
 
Jednocześnie dzięki nowym zdobyczom techniki drukarskiej, możliwe stało się drukowanie prasy w wielkich nakładach. Sprzedaż powierzchni reklamowej w gazetach pozwalała na utrzymanie niskiej ceny sprzedawanych druków przy jednoczesnym czerpaniu dochodów nie tylko ze sprzedaży (jak to miało miejsce dotychczas) ale również od reklamodawców.   
  


[początek strony]

(c) Maciej A. Szewczyk 2000-2012