powrót do strony głównej

   
HISTORIA
 

Rys historyczny

  

Wielkie Księstwo Poznańskie

  

Powstanie wielkopolskie

  

 
Powszechna Wystawa Krajowa

 

-

Targ w Poznaniu

- pomysł
- infrastruktura
- dni chwały
- statystyka
- ludzie PeWuKi
- galeria
   

 

Poznański Czerwiec

 

Już od czasów średniowiecza targ odgrywał w życiu Poznania bardzo istotną rolę. Na przestrzeni wieków zmieniała się zarówno jego forma jak i skala, jednak dogodne położenie miasta – na styku szlaków handlowych ze wschodu na zachód oraz z północy na południe – niezmiennie czyniło je dobrym miejscem do robienia interesów. Od XVII wieku, w związku z prowadzonymi przez Rzeczpospolitą wojnami nadeszły dla miasta, a wraz z nim dla targu czasy chude, które przerywane tylko sporadycznie ‘hossą’ trwały aż do połowy XIX wieku.
 

R E K L A M A

[czytaj dalej]

   

  
Jeszcze w początkach XX wieku tereny targowe znajdowały się daleko za miastem. Dopiero po wybudowaniu nowego dworca kolejowego, w 1879 roku, władze zaczęły interesować się terenami leżącymi w jego pobliżu, wzdłuż Glogaustrasse (ul. Głogowska). W pierwszych latach XX wieku obszar ten był praktycznie niezagospodarowany, stały tu dwa wiatraki, nieopodal znajdowały się cmentarze (parafii farnej, św. Marcina, oraz cmentarz żydowski).
 
W 1911 roku w pobliżu dworca kolejowego władze niemieckie zorganizowały wystawę przemysłu, rzemiosła i rolnictwa. Większość budowli wzniesionych w związku z tym wydarzeniem, powstało z materiałów bardzo nietrwałych, stąd nie wpisało się na trwałe w krajobraz Poznania. Spośród tych budowli, które pozostały, wymienić należy Wieżę Górnośląską projektu wybitnego niemieckiego architekta Hansa Poelzinga, która do czasu II wojny światowej stała w miejscu dzisiejszej Iglicy.
 
Pomysł zorganizowania wielkiej imprezy targowej pojawił się niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Narodził się on w Poznaniu, choć podobne plany snuło również kilka innych miast, w tym Gdańsk, który jednak ze względu na wojnę celną zmuszony był zrezygnować ze swych planów. W początkowym etapie zastanawiano się nad różnymi nazwami rodzącej się imprezy. Proponowano m.in. „Kontrakty Poznańskie”, „Wystawę Wzorów Przemysłu”, „Jarmark”. Ostatecznie zwyciężyła nazwa „Targ Poznański”, później zmieniona na „Targi Poznańskie”, ostatecznie przeistoczona w „Międzynarodowe Targi Poznańskie”.
 
Na przełomie maja i czerwca 1921 roku odbył się pierwszy Targ Poznański. Warunki jego zorganizowania, były zważywszy na trudną sytuację młodego państwa, dość prowizoryczne. Wystawy odbywały się w budynkach pozostałych po imprezie z 1911 roku, w tym w Wieży Górnośląskiej, a częściowo nawet w poznańskich szkołach. Oprócz kilku prowizorycznych konstrukcji, które ‘zasiliły’ infrastrukturę wystawienniczą, wzniesiono dwa stałe pawilony, wg projektu Adama Ballenstaedta. Pierwsze 4 imprezy miały jeszcze charakter prowizoryczny, za to piąta, będąca już wystawą międzynarodową stanowiła pierwszy krok ku nowoczesnym targom na poziomie europejskim. Do 1928 roku, na terenie dzisiejszych targów powstał kompleks wielu budynków i hal, które gościły w swych murach szereg wystaw, począwszy od rolniczych, poprzez ogrodnicze, łowieckie, a na przemysłowych kończąc.

  


Logo PWK
  

Prezydent 
Cyryl Ratajski

[początek strony]

(c) Maciej A. Szewczyk 2000-2012